Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

ABDTOPConsult | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Jaarrapportage 2023 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.