ABD Interim

ABD Interim is een programma voor ervaren overheidsmanagers (met een arbeidsovereenkomst binnen de overheid) vanaf schaal 15.

ABD Interim voor managers schaal 15 - 17

Na een uitgebreide toelatingsprocedure maak je drie jaar deel uit van het programma middels detachering vanuit de overheidsorganisatie waar je in dienst bent. In deze periode krijg je, via passende interimopdrachten, maatwerkbegeleiding en een leergang op het gebied van verander- en interimmanagement, een maximale ontwikkel- en leerervaring.

Belangrijk is dat je als manager een intrinsieke ontwikkelbehoefte hebt. Daarnaast ben je zelfreflectief, verbindend, analytisch en resultaatgericht. Ook ben je geïnteresseerd in andere werelden (inhoud, functies, organisaties en disciplines).

Doordat je tijdens je interimperiode aan verschillende opdrachten werkt, leer je meerdere en andere organisaties en vraagstukken kennen. Zo versterk je je leiderschapskwaliteiten en verbreed je je blik. Bij de matching houden de interimconsultants rekening met jouw ontwikkeldoelen, interesses, de aard (inhoud) van de opdracht, de wensen van de opdrachtgever en het soort organisatie (beleid, uitvoering, toezicht, binnen/buiten het rijk, enzovoort).

Na afronding van het ABD Interim-programma kun je de stap maken naar een functie op een complexer niveau (managerial, inhoudelijk en/of context). Ook is het dé kans om je netwerk uit te breiden en intensiever ervaring op te doen binnen de overheid in brede zin.

Kansen:

  • het vergroten van je ervaring binnen diverse overheidsorganisaties (beleid, uitvoering en staf);
  • het vervullen van verschillende functies en rollen;
  • het volgen van een leergang verander- en interimmanagement met andere ABD Interim-managers;
  • het verbreden van je netwerk;
  • begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling door de consultants.

Toelatingsvoorwaarden ABD Interim-programma:

  • minimaal schaal 15, maximaal schaal 17;
  • ruime en diverse werkervaring;
  • vijf jaar leidinggevende ervaring met p-verantwoordelijkheid voor minimaal 20 fte;
  • ruime ervaring met verandermanagement;
  • commitment voor 3 jaar aan het programma.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit selectie-gesprekken, een ontwikkelassessment en referenties. Op basis van de uitkomsten bekijken de consultants of ABD Interim als ontwikkelprogramma past bij jouw ervaring en loopbaan, gewenste ontwikkeldoelen en je persoonlijkheid.

Contact

Heb je interesse om toegelaten te worden tot het ABD Interim-programma of wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou: spreek dan eerst met je MD-consultant of neem contact op met een van de interimconsultants. We helpen je graag verder.

ABD Interim voor de uitlenende organisatie

Tijdens de interimperiode blijft de uitlenende organisatie in contact met de interim-manager. ABD Interim verzorgt de financiële vergoeding van de werkgeverslasten vanuit de opdrachtgever aan de uitlenende organisatie. De uitlenende organisatie ontvangt 140% van de salariskosten voor de duur van de opdracht(en).

Na afloop van deelname aan het programma heeft de interim-manager een terugkeergarantie naar de uitlenende organisatie. De intentie is dat de interim-manager instroomt op een andere functie, binnen de overheid of daarbuiten. DGABD heeft daarbij een faciliterende rol en tijdens de laatste interimopdracht worden de MD-consultants nauw betrokken, door middel van loopbaan- en netwerkgesprekken. Terugkeer naar de uitlenende organisatie komt bijna niet voor. Mocht dat wel het geval zijn, dan ontvangt de uitlenende organisatie een breed ontwikkelde manager.

ABD Interim voor opdrachtgevers

ABD Interim levert, voor de minimale duur van zes maanden, ervaren interim-managers voor lijnfuncties, programma’s/projecten, verandervraagstukken, crisismanagement of waarneming. De interim-managers beschikken over uiteenlopende expertise en ervaring op het gebied van beleid, uitvoering en bedrijfsvoering. Ze zijn snel en effectief in te zetten. Op basis van een intakegesprek maken de consultants een analyse en besluiten of de opdracht passend is bij ABD Interim. Indien dat het geval is, denken de consultants mee en adviseren over mogelijke oplossingen en benaderen één of meerdere passende kandidaten. Bij een match worden de contracten opgemaakt door ABD Interim.

Indien er geen passende kandidaat beschikbaar is, dan wordt door de interimconsultants het brede netwerk van de MD-consultants ingeschakeld. Bij opdrachten die qua niveau of specifieke kennis niet bij ABD Interim passen, verwijzen de consultants actief door.

ABD Interim hanteert vaste tarieven voor opdrachtgevers en verzorgt de financiële afwikkeling van de salariskosten tussen opdrachtgever en uitlener. Aan de opdrachtgever wordt bovenop het salaris een toeslag voor de begeleiding, opleiding en ontwikkeling van de interim-manager berekend. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de interim-manager.

Contact

Ben je opdrachtgever en op zoek naar een interim-manager? Neem dan contact met ons op via abdinterim@minbzk.nl voor een oriënterend gesprek of een intake.