ABD Interim bestaat uit een pool van 50 managers die bemiddelbaar zijn voor opdrachten.

ABD Interim

ABD Interim levert hooggekwalificeerde managers voor projecten, programma’s, verandervraagstukken of situaties waarin crisismanagement of overbrugging noodzakelijk is. De managers beschikken over uiteenlopende expertise en ervaring in beleid, uitvoering, handhaving en bedrijfsvoering. Ze zijn snel effectief binnen verschillende facetten van de overheid.

ABD Interim-managers

ABD Interim bestaat uit een pool van 50 managers die bemiddelbaar zijn voor opdrachten. Zij zijn voor maximaal 3 jaar verbonden aan Bureau ABD en zitten in een virtuele pool. Gedurende hun verbintenis met Bureau ABD blijven zij in dienst bij hun uitlenende departement waar zij na de interim-periode terugkeren.

De managers die zich aan ABD Interim hebben verbonden zijn door middel van een toelatingsprocedure getoetst op hun geschiktheid. Daarnaast is een ontwikkelpad met hen uitgestippeld. De pool bestaat uit ABD-topmanagers (vanaf schaal 17)  en talenten in schaal 15 en 16 die via ABD een versnelling in hun loopbaan willen aanbrengen. Dat doet ABD Interim door een uitgebreid ontwikkel- en opleidingsaanbod en door begeleiding van de interim-managers op opdracht zodat hieruit een maximale leerervaring wordt gehaald.

Werkwijze vanuit het perspectief van de opdrachtgever

ABD Interim

 • maakt een analyse van de vraag van de opdrachtgever op basis van een intakegesprek;
 • denkt mee en adviseert over oplossingen;
 • werft en selecteert kandidaten;
 • draagt meerdere ABD Interim-managers voor ten behoeve van het matchgesprek;
 • verzorgt het accountmanagement tijdens de opdracht en begeleidt de ABD Interim-manager.

Werkwijze vanuit het perspectief van de interim-manager

ABD Interim

 • werft ABD'ers en aangewezen talenten ten behoeve van de pool;
 • begeleidt interim-managers in het specificeren van hun ontwikkelvragen;
 • verwerft en draagt opdrachten aan die aansluiten bij hun kennis en kunde en die daarnaast een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kandidaten;
 • adviseert over opleidingen en ontwikkelinstrumentarium;
 • begeleidt de ABD Interim-manager met diens ontwikkelvragen;
 • begeleidt de interim-manager tijdens de opdracht.

Tijd en kosten

De interim-managers van ABD Interim worden ingezet in trajecten die een looptijd hebben van 8 weken tot maximaal 2 jaar. De opdrachtgever vergoedt de werkgeverslasten van de interim-manager aan de uitlener. ABD Interim rekent daarop een toeslag voor de werving, begeleiding, opleiding en ontwikkeling van de interim-manager.

Werkgever

Interim-managers in de pool van ABD Interim blijven in dienst van hun eigen departement. Via detachering werken zij tijdelijk bij een andere overheidsorganisatie. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de interim-manager.

Contact

Minouska Martina