ABD Interim

ABD Interim levert ervaren interim-managers voor projecten, programma’s, verandervraagstukken of situaties waarin crisismanagement of overbrugging noodzakelijk is. De interim-managers beschikken over uiteenlopende expertise en ervaring in beleid, uitvoering, handhaving en bedrijfsvoering. Ze zijn snel en effectief in te zetten bij verschillende onderdelen van de overheid.

Werkwijze in het kort

ABD Interim

  • maakt een analyse van de vraag van de opdrachtgever op basis van een intakegesprek;
  • denkt mee en adviseert over oplossingen;
  • werft en selecteert kandidaten;
  • draagt meerdere ABD Interim-managers voor ten behoeve van het matchgesprek;
  • faciliteert in de contractafhandeling;
  • verzorgt het accountmanagement tijdens de opdracht en begeleidt de ABD Interim-manager;
  • en begeleidt de ABD Interim-manager.

ABD Interim werft en begeleidt talentvolle ervaren managers die voor drie jaar deel uitmaken van de interimpool. De interim-managers worden ingezet in trajecten die een looptijd hebben variërend van vier maanden tot anderhalf jaar. Zij blijven in dienst van hun eigen organisatie. Via detachering werken zij tijdelijk bij een andere overheidsorganisatie. De opdrachtgever vergoedt de werkgeverslasten van de interim-manager aan de uitlener. ABD Interim rekent daarop een toeslag voor de werving, begeleiding, opleiding en ontwikkeling van de interim-manager. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de interim-manager.

Ontwikkelinstrument

ABD Interim is een ontwikkelinstrument bestemd voor ABD-topmanagers (vanaf S16-17) en talentvolle ervaren managers (S15 en S16) die een doorontwikkeling en versnelling in hun loopbaan willen en kunnen aanbrengen. Deze interim-managers maken deel uit van de interimpool. In drie jaar wordt via passende interim opdrachten en met ondersteuning via de leergang verander- en interim management (door SIOO) en maatwerkbegeleiding een maximale ontwikkel- en leerervaring gerealiseerd. ABD Interim is daarmee een concrete uitwerking van de rijksbrede visie op publiek leiderschap.

Meer informatie leest u in het factsheet over ABD Interim.

Uitdaging

Via ‘learning-on-the-job’ breiden de interim-managers hun ervaring uit en laten zien hoe zij opereren in verschillende rollen en in verschillende contexten. Door de wisseling van opdrachten leren zij (beter) omgaan met veranderende en complexe organisaties en weten zij (beter) samenwerking te zoeken met relevante partners binnen en buiten de eigen (traditionele) organisaties. Ook als ze niet altijd thuis zijn in de inhoud. Zo versterken en verbreden zij hun leiderschapskwaliteiten. Na de drie jaar zijn interim-managers in staat de stap te maken naar een functie op een complexer niveau (dit kan zowel zijn managerial, inhoudelijk als op gebied van leiderschap).

Toelating

Voor interim-managers is het uitgangspunt dat zij in de departementale schouw zijn aangemerkt als talent (minimaal S15). Met een uitgebreide toelatingsprocedure (gesprekken, motivatie, ontwikkelassessment, referenties) wordt bekeken of de inzet van ABD Interim past in de loopbaan van de kandidaat, de gewenste ontwikkeldoelen van de kandidaat en zijn of haar persoonlijkheid. Gedurende de drie jaar in de ontwikkelpool blijft de interim-manager in dienst bij de uitlenende organisatie. Via detachering werkt de interim-manager tijdelijk bij een andere organisatie.

Overige bemiddeling

Tevens bieden de consultants van ABD Interim, in specifieke casussen, bemiddeling aan leidinggevenden voor wie een interim opdracht een tussenstap kan zijn om de loopbaan daarna weer verder vorm te geven.

ABD Interim krijgt meer en specifiekere opdrachten dan we aan kunnen met de interimpool. Daarom wordt ook geput uit een fluctuerende groep van managers waarvan bij bureau ABD bekend is dat zij, om uiteenlopende redenen, tijdelijk beschikbaar zijn voor een interim-opdracht. Bij opdrachten die qua niveau of specifieke kennis niet bij ABD Interim passen verwijzen we actief door naar UBR/Organisatie en I-interim Rijk.

Contactgegevens voor nadere informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op via abdinterim@minbzk.nl, bel 070 426 73 58 of spreek met één van onze adviseurs.