Peter Veld consultant bij ABDTOPConsult

Peter Veld is vandaag door de ministerraad benoemd tot consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2015.

Peter Veld

Drs. P.W.A. (Peter) Veld is sinds 2009 directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiƫn. Hij wordt in deze functie opgevolgd door Hans Leijtens.

Van 2003 tot 2009 was Peter Veld hoofddirecteur Immigratie en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Justitie. Daarvoor vervulde hij de functies van plaatsvervangend secretaris-generaal en directeur Toezicht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder werkte hij bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, onder meer als directeur Inspectie Volkshuisvesting, individuele huursubsidie en huurgeschillen, directeur Bewonerszaken en individuele huursubsidie en directeur Onderzoek en kwaliteitszorg.

Peter Veld behaalde een doctoraal Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.