ABDTOPConsult

ABDTOPConsult is een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren binnen de Rijksoverheid, die snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken, van onderzoek en advies tot interim-functievervulling.

ABDTOPConsult is van en voor de (rijks)overheid en draagt bij aan het oplossend vermogen van het Rijk. De kracht van de groep ligt in het onderzoeken van, het adviseren over en het helpen oplossen van complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken. Leden van ABDTOPConsult hebben vraagstukken waarover zij adviseren persoonlijk doorleefd, vaak vanuit verschillende rollen, en kennen de wegen in het bestuurlijke domein. De groep heeft specifieke expertise op het gebied van governance, beleid, uitvoering, toezicht, IT en financi├źn.

ABDTOPConsult werkt in opdracht van de politieke en/of ambtelijke top van ministeries, en in opdracht van Hoge Colleges van Staat. Het gaat om onderzoek, advies, of om tijdelijk leiding geven aan een bepaald proces (voorzitter, kwartiermaker, interim-SG of DG, programmamanager). Ook vervullen de leden van de groep rollen als dagvoorzitter, Gateway-reviewer, (groeps)coach, mediator en dwarskijker. Zie het overzicht van de recente openbare rapporten en andere rollen van de teamleden van ABDTOPConsult. Leden worden benoemd door de ministerraad.

ABDTOPConsult is opgericht door het kabinet om kennis beter te benutten en te delen. Externe inhuur kan op deze manier worden beperkt. Alle departementen kunnen gebruik maken van de diensten van het team.

ABDTOPConsult: dichtbij en onafhankelijk

  • Dichtbij: de teamleden vervulden zelf ambtelijke topfuncties en spreken daardoor de taal van de opdrachtgevers. Ze kunnen snel doordringen tot de kern van de zaak en oplossingen bieden die passen en ├ęcht werken.
  • Onafhankelijk: de teamleden zitten, behalve bij interim- en programmamanagement, niet in de lijn en hebben daardoor afstand tot het dagelijkse werk van de opdrachtgever. Die afstand geeft ruimte voor andere perspectieven en een onafhankelijke, kritische blik op situaties. Een blik die soms als spiegel dient, soms tot een scherpe conclusie leidt. Bij adviesopdrachten is ABDTOPConsult onafhankelijk in werkwijze en oordeelsvorming.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith van Dongen, secretaris van ABDTOPConsult, telefonisch op 06 50 07 96 51 of via e-mail judith.dongen@rijksoverheid.nl en met Judith Bekenkamp, telefonisch op 06 46 91 24 00 of via e-mail judith.bekenkamp@rijksoverheid.nl.