ABDTOPConsult

ABDTOPConsult is een klein team van ervaren topambtenaren dat snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken. Geert van Maanen is directeur van ABDTOPConsult. De leden zijn benoemd door de ministerraad. ABDTOPConsult is van en voor de (rijks)overheid.

ABDTOPConsult is opgericht door het kabinet om kennis beter te benutten en te delen en om externe inhuur te beperken. Alle departementen kunnen gebruik maken van de diensten van het team. De opdrachtgevers zijn de politieke of ambtelijke leiding van de ministeries.

ABDTOPConsult: dichtbij en onafhankelijk

  • Dichtbij: de teamleden vervulden zelf ambtelijke topfuncties en spreken daardoor de taal van de opdrachtgevers. Ze begrijpen de context van de vraagstukken en kennen de wegen binnen het rijk. Zo kunnen ze snel doordringen tot de kern van de zaak en oplossingen bieden die passen en écht werken.
  • Onafhankelijk: de teamleden zitten niet in de lijn en hebben daardoor afstand tot het dagelijkse werk van de opdrachtgever. Die afstand geeft ruimte voor andere perspectieven en een onafhankelijke, kritische blik op situaties. Een blik die soms als spiegel dient, soms tot een scherpe conclusie leidt.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marianne Aalbersberg, secretaris  van ABDTOPConsult, telefonisch op 06 50 73 86 80 of via e-mail marianne.aalbersberg@rijksoverheid.nl en met Judith Bekenkamp, telefonisch op 06 46 91 24 00 of via e-mail judith.bekenkamp@rijksoverheid.nl.