Hans van der Vlist waarnemend secretaris-generaal bij BZK

Mr. J. (Hans) Van der Vlist wordt met ingang van 1 oktober 2017 waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij vervult deze waarneming voor 2,5 dag per week vanuit zijn huidige functie als consultant bij ABDTOPConsult.

Hans van der Vlist

Hans van der Vlist was eerder onder andere waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie.

Binnenkort zal gestart worden met de werving ten behoeve van de vaste functievervulling.