Voortgang aanbevelingen Algemene Bestuursdienst

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de concrete uitvoering en realisatie van alle aangekondigde maatregelen naar aanleiding van het rapport 'Kwaliteit van mobiliteit. De werking van de Algemene Bestuursdienst (ABD)'. Dit is het rapport over het onderzoek naar het functioneren van de Algemene Bestuursdienst, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, dat eerder dit jaar was opgeleverd.

De maatschappelijke en politieke uitdagingen vragen om topambtenaren die een bepalende rol kunnen spelen in de complexe opgaven op het gebied van beleidsvorming en uitvoering. Het doel van de ABD is om bij te dragen aan de kwaliteit van de rijksdienst door te zorgen voor de juiste manager op de juiste plek. Het doel is ook om topambtenaren in staat te stellen hun rol professioneel en met oog voor de maatschappelijke context in te vullen. In het rapport van de Universiteit Utrecht staan concrete aanbevelingen om het mobiliteitsbeleid meer in samenhang te bezien met de opgaven van de verschillende organisaties en om meer inzichtelijk te maken wat de ABD doet en waar de ABD aan bijdraagt.

Met de maatregelen die het afgelopen jaar genomen zijn, wil Bureau ABD hieraan een bijdrage leveren. Zo zijn er maatregelen genomen om in het mobiliteitsbeleid meer aandacht te hebben voor het borgen van kennis en continuïteit, maar ook meer aandacht te hebben voor een goede match tussen de topambtenaar, de opgave waar de organisatie voor staat en het team waar hij of zij in werkt. Ook is er het afgelopen jaar meer nadruk gelegd op actiever communiceren over de ABD en benoemingen binnen e Algemene Bestuursdienst. Daarnaast is er in het kader van het versterken van de strategische positie van de ABD meer aandacht besteed aan aanvullende visievorming, bijvoorbeeld door middel van de nieuwe visie op publiek leiderschap.

De complete Kamerbrief over alle maatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid. Meer over het onderzoek van de Universiteit Utrecht, en de Kabinetsreactie met de aangekondigde maatregelen, lees je in het nieuwsbericht dat Bureau ABD er destijds over publiceerde.