Esther Pijs programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij EZK

Drs. E.W.E. (Esther) Pijs wordt programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 april 2022.

Esther Pijs

Esther Pijs is sinds 1 maart 2022 kwartiermaker en beoogd programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van EZK. Daarvoor was ze sinds 2020 directeur Warmte & Ondergrond bij het directoraat-generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Eerder was zij directeur van de projectdirectie Gastransitie Groningen bij het ministerie van EZK, en vervulde ze diverse functies, waaronder directeur Regio bij de ministeries van EZK en LNV. Esther Pijs studeerde Geschiedenis en Internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Deze vacature was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en de organisatie had al een geschikte kandidaat.

Een uitgebreid bericht, met de opgave van deze functie en citaten van zowel Esther Pijs als de secretaris-generaal van EZK over haar benoeming, is hier te vinden.