Peter Hennephof waarnemend DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij BZK

Peter Hennephof wordt, vanuit ABDTOPConsult, waarnemend directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij start op 1 januari 2023.

Peter Hennephof

Drs. P. (Peter) Hennephof vervangt Annet Bertram, die directeur-generaal Migratie wordt bij het ministerie van Justitie en en Veiligheid. Hij vervult de functie totdat er een opvolger gevonden is.

Peter Hennephof is directeur van ABDTOPConsult. Eerder vervulde hij diverse functies, hij was onder meer gemeentesecretaris in Den Haag, hoofddirecteur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.