Erik Jan van Kempen waarnemend directeur-generaal Landelijk gebied en Stikstof bij LNV

Erik Jan van Kempen is sinds begin november 2022, vanuit ABDTOPConsult, waarnemend directeur-generaal Landelijk gebied en Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Erik Jan van Kempen

Drs. E.J. (Erik Jan) van Kempen vervangt Hellen van Dongen. De waarneming zal een aantal maanden duren.

Erik Jan van Kempen is sinds oktober 2022 consultant bij ABDTOPConsult. Daarvoor was hij onder meer programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met als portefeuille de omgevingswet, ruimtelijke ordening en wonen.