Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Vacature hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij JenV

Vacature hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij JenV

Ard van Briemen MT-lid Langdurige Zorg bij VWS

Ard van Briemen start op 1 juli 2021 als MT-lid Langdurige Zorg bij de directie Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ard van Briemen MT-lid Langdurige Zorg bij VWS

portretfoto Ard van Briemen

Maarten Jonker CIO bij UWV

Maarten Jonker wordt per 1 september 2021 benoemd als nieuwe CIO van UWV. Hij volgt Aart van der Vlist op die per 1 juni is benoemd als CIO bij de Nationale Politie.

Maarten Jonker CIO bij UWV

portretfoto Maarten Jonker

Vacature hoofd afdeling Ketensturing, directie Regie Migratieketen, bij JenV

Vacature directeur Informatiemanagement/CIO bij CIBG

Vacature directeur Defensie Pijpleiding Organisatie

Vacature Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Overige bestuurs- en managementvacatures