Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst

Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst (voorheen Bureau Algemene Bestuursdienst) is de MD-partner voor de leden van de Algemene Bestuursdienst.

Werving  en selectie, opleiding en ontwikkeling

 • Het directoraat-generaal ABD (DGABD) is verantwoordelijk voor het werving- en selectieproces en voor de opleiding en ontwikkeling van ABD'ers in de schalen 15 en hoger.
 • DGABD is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van loopbaanbeleid en adviseert bij het samenstellen en ontwikkelen van managementteams.
 • Vacaturevervulling is een kernproces binnen het directoraat-generaal. De management-development-consultants van DGABD werken tijdens dit proces nauw samen met de MD-adviseur van het vacaturehoudende departement. 
 • DGABD investeert in ontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit van de managers.

Werkgeverstaken topmanagementgroep

DGABD vervult namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de werkgeverstaken voor de topmanagementgroep:

 • benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag;
 • loopbaanbegeleiding en ontwikkeltrajecten.

Diensten andere managers

DGABD verleent ook diensten aan:

 • ambtenaren in de hoogste salarisschalen op niet-eindverantwoordelijke functies;
 • de interim-managers van de ABD;
 • de top en subtop van de Politie.

Zbo’s, Buitenlandse Zaken en G4

 • DGABD is verantwoordelijk voor de werving en selectie van raden van bestuur van publiek-gefinancierde zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).
 • Er is een structurele uitwisseling tussen de Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De uitwisseling gaat om Haagse functies vanaf schaalniveau 16 en internationale posities als consul-generaal en ambassadeur.
 • In een convenant met de vier grootste Nederlandse gemeenten (G4) is vastgelegd dat het directoraat-generaal ABD diensten aanbiedt aan de hoogste bestuurders van deze gemeenten.

Nieuwe talenten

DGABD biedt ontwikkeltrajecten aan talenten binnen het Rijk en is het aanspreekpunt voor managers van buiten het Rijk die een loopbaan binnen de rijksdienst overwegen.

Daarnaast verzorgt DGABD enkele HR-diensten aan de kabinetsleden, waaronder de salarisadministratie.