De hoogste ambtenaren binnen de rijksoverheid vormen de Algemene Bestuursdienst. De topmanagementgroep is een specifieke groep binnen de Algemene Bestuursdienst.

Bureau Algemene Bestuursdienst is de centrale management-developmentorganisatie voor de Rijksoverheid. Bureau ABD is verantwoordelijk voor het werving- en selectieproces en voor de opleiding en ontwikkeling van de managers in de schalen 17 en hoger en voor directeuren met integrale managementverantwoordelijkheid in de schalen 15 en 16.

Visie op publiek leiderschap