ABD Blad 2 2016

Cover ABD Blad 2 2016

In dit nummer minister Blok: 'Ambtenaren blijven te lang op hun stoel zitten', vindt hij. Met zijn Mobiliteitsbrief gaat hij doorstroming stimuleren.

Verder de Visie op leiderschap die Bureau ABD gezamenlijk met andere partijen opstelde: De ideaaltypische publiek leider is politiek adviseur, ambtelijk professional én maatschappelijk partner in één. Zij of hij is niet bang om voor te gaan in de ‘dichte mist’ van complexe maatschappelijke realiteit.

Hans Wanders CIO Rijk bij BZK beantwoordt negen openhartige vragen. ‘Ik ga huppelend naar mijn werk, het is echt leuk! Complex, met een veelheid aan taken.'

En aandacht voor de overstap van Petra Delsing. Zij was directeur Verkeer en Openbare Ruimte in Amsterdam, sinds 1 mei is ze algemeen directeur van het CBR.