Kompas ambtelijk leiderschap

Het Kompas: de laatste inzichten uit de zoektocht naar publiek leiderschap | Mark Frequin

Dit is een eerdere versie van het Kompas, die gedeeld is in het kader van het visietraject. De definitieve versie is gepubliceerd op 9 december 2021.