Seminar Zoektocht naar Publiek Leiderschap

De Visie op Publiek Leiderschap van de ABD is na vijf jaar toe aan herziening. Buitengewoon adviseur leiderschap Mark Frequin is daarom al een tijdje ‘op reis’ om te kijken welke kant een nieuwe visie op moet. Daarvoor sprak hij inmiddels ruim 300 mensen, bij overheden, in de wetenschap, in het bedrijfsleven, de politiek en de media. In het online seminar ‘Zoektocht naar Publiek Leiderschap’, keek Frequin onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij, met meerdere van zijn gesprekspartners naar de opbrengsten van zijn zoektocht.

Deelnemers aan het online seminar over de zoektocht naar publiek leiderschap

Gabriël van den Brink, hoogleraar bij Wijsbegeerte Centrum Ethos Vrije Universiteit, gaf een filosofische kijk op de thema’s ‘turbulente tijd en veeleisende samenleving’. ‘De samenleving’ eist veel van ‘de overheid’, maar net zoals ‘de overheid’ niet één geheel is, is ook ‘de samenleving’ heel gevarieerd, met hele gevarieerde eisen.

Tom-Jan Meeus, politiek columnist bij NRC Handelsblad, Jack de Vries, Strategy director bij Hill+Knowlton Strategies en Steven van Eijck, voorzitter RAI vereniging, bespraken de ‘politiek-ambtelijke verhoudingen en de invloed van de (sociale) media’. Zolang de politiek maar het primaat houdt, zouden ambtenaren veel meer kennis moeten kunnen delen met Kamerleden of journalisten, was de algemene consensus. Wel is daarvoor meer moed en vertrouwen onderling nodig, en moeten politici en ambtenaren voor elkaar staan, ook bij onenigheid.

In het gesprek met Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur UWV, Pim van Vliet, gemeentesecretaris Leiden en Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares, lag de focus op ‘complex overheidsgebouw’. Ambtenaren zijn loyaal en dienstbaar, maar lopen ook aan tegen de grenzen van de uitvoerbaarheid. Het advies was dan ook dat politici en uitvoerende ambtenaren vaker met elkaar in gesprek moeten gaan, om te kijken of een goed plan ook uitvoerbaar is.

Jesse Segers, dean bij Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde, wierp zijn licht op ‘de persoon van de leider’. Segers benadrukte de hoge mate van complexiteit waartoe leiders zich moeten verhouden. Doen ze dat niet dan wordt ‘leiderschap’ al rap ‘lijderschap’. Bij werken in deze complexiteit is er niet meer ‘één blonde reus’ die de oplossing kan bieden, maar is gedeeld leiderschap nodig.

Het zesde thema, ‘spelregels’, kwam in alle gesprekken terug. Deze zes thema’s zijn de opbrengsten van Mark Frequin’s zoektocht, en vormen de basis voor de verdere zoektocht naar een nieuwe Visie op Publiek Leiderschap.