Partnerschap Leiden Leadership Centre

Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst (DGABD) maakt deel uit van een partnerschap met het Leiden Leadership Centre (LLC), onderdeel van de Universiteit Leiden. De samenwerking draait om het onderzoeksprogramma ’Verder met Publiek Leiderschap’, dat geleid wordt door het LLC.

De overige partners zijn de Politie, het ministerie van Defensie, de gemeente Leiden, de gemeente Den Haag, de Sociale Verzekeringsbank, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Belastingdienst. Het partnerschap startte in 2019 en is aangegaan voor een periode van vijf jaar.

DGABD neemt deel aan twee gremia binnen dit programma, de programmaraad en de leergroep Leiderschap. In de programmaraad zit de plaatsvervangend directeur-generaal ABD en in de leergroep een adviseur van de afdeling Ontwikkelen en Interim. Binnen deze groepen wordt respectievelijk het beheer en de (deel)inhoud van het programma besproken.

Verder doen drie promovendi van de Universiteit Leiden promotieonderzoek binnen dit programma. Dat betekent dat zij deelonderzoeken uitvoeren die een praktijkkant kennen bij de partners van het programma. Op deze manier wordt theorie met de praktijk verbonden, doen de promovendi gedegen onderzoek en kunnen de partners hun voordeel doen met de resultaten van het onderzoek. Het onderzoek draait om ’werken volgens de bedoeling’, met als thema’s ’gedeeld leiderschap’, ’veranderleiderschap’ en ’leiderschap in netwerken’.

Meer informatie over het programma ‘Verder met publiek leiderschap’ vind je op de website van de Universiteit Leiden.