Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De beloning van bestuurders in de publieke sector is gekoppeld aan het huidige niveau van een ministersalaris. Daarom worden topinkomens in de publieke en semipublieke sector daarnaar gericht.

Werknemers en bestuurders in de publieke sector mogen per 1 januari 2015 niet meer dan een ministersalaris verdienen. Dit staat in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze norm geldt ook voor de topmanagementgroep bij het Rijk, waar al sinds enige jaren wordt gestuurd op een sober en beheerst beloningsbeleid.
Meer informatie over de WNT treft u op topinkomens.nl.