Wet normering topinkomens (WNT)

De beloning van bestuurders in de publieke sector is genormeerd op grond van de WNT. Deze norm geldt ook voor de topmanagementgroep bij het Rijk. Meer informatie over de WNT treft u op topinkomens.nl.