M.R. (Mark) de Boer

M.R. (Mark) de Boer

Functie
plaatsvervangend secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
E-mailadres
PostbusSecretariaatPSGBZK@minbzk.nl