mr. drs. A.J.I. (Anita) van den Ende

mr. drs. A.J.I. (Anita) van den Ende

Functie
directeur-generaal Europese Samenwerking
Werkt bij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Adres
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG
Telefoonnummer
070 - 348 4218
E-mailadres
anita-vanden.ende@minbuza.nl