drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen

drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen

Functie
directeur-generaal Ruimtelijke Ordening
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties