drs. A.B.C. (Bram) de Klerck

drs. A.B.C. (Bram) de Klerck

Functie
directeur-generaal Algemene Bestuursdienst
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties