drs. A.B.C. (Bram) de Klerck

drs. A.B.C. (Bram) de Klerck

Functie
directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 426 73 83
E-mailadres
bram.klerck@minbzk.nl