drs. C.B.F. (Chris) Kuijpers

drs. C.B.F. (Chris) Kuijpers

Functie
directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (70) 426 6077
E-mailadres
chris.kuijpers@minbzk.nl