ir. R.P. (Roald) Lapperre

ir. R.P. (Roald) Lapperre

Functie
directeur-generaal Koninkrijksrelaties
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
E-mailadres
Postbus.secretariaatDGKR@minbzk.nl