drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing

drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing

Functie
directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof
Werkt bij
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit