drs. M.R. (Maarten) Schurink

drs. M.R. (Maarten) Schurink

Functie
secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoonnummer
+31704266106
E-mailadres
Maarten.Schurink@minbzk.nl