drs. M. (Marjolijn) Sonnema

drs. M. (Marjolijn) Sonnema

Functie
directeur-generaal Volksgezondheid
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
E-mailadres
secretariaatDGV@minvws.nl