drs. M. (Marieke) van Wallenburg

drs. M. (Marieke) van Wallenburg

Functie
directeur-generaal Overheidsorganisatie
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag