drs. M. (Marieke) van Wallenburg

drs. M. (Marieke) van Wallenburg

Functie
secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
E-mailadres
secretariaatsg@minszw.nl