Andere vacatures

Vacatures van onze convenant- en netwerkpartners, zoals provincies en gemeenten.

Directeur Werk, gemeente Amsterdam
schaal 18 | sluitingsdatum 14 december 2022

Burgemeester Maasgouw
bezoldiging € 9.087,71 | sluitingsdatum 22 december 2022

Voorzitter Raad van Bestuur woningcorporatie Eigen Haard
salaris max WNT (223.000 euro in 2023) | sluitingsdatum 9 december 2022

Directeur Voedingscentrum
schaal 16 | sluitingsdatum 15 januari 2023

Directeur Onderwijs, Kennis & Communicatie, De Haagse Hogeschool
schaal 15 | sluitingsdatum 11 december 2022

Directeur Veiligheidsregio/directeur Publieke Gezondheid bij Veiligheidsregio Kennemerland in Haarlem
schaal 18 | sluitingsdatum 13 december 2022

Bestuurder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
schaal 16 | sluitingsdatum 11 december 2022

Griffier voor de gemeente Dijk en Waard
schaal 15 | sluitingsdatum 13 december 2022

Programmadirecteur Zuid-Holland Bereikbaar, provincie Zuid-Holland
schaal 16 | sluitingsdatum 11 december 2022

Burgemeester Venray
bezoldiging: € 9.845,92 | sluitingsdatum: 8 december 2022

Directeur Finance & Control, Kamer van Koophandel
salaris max € 9.443 | sluitingsdatum 7 december 2022

Bureau ABD selecteert wekelijks ook overige interessante bestuurs- en managementvacatures buiten de Rijksoverheid.