Andere vacatures

Vacatures van onze convenant- en netwerkpartners, zoals provincies en gemeenten.

Directeur dienstverlening Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
schaal 16/17 | sluitingsdatum 3 oktober 2023

Plaatsvervangend directeur Gemeentelijke Accountantsorganisatie, gemeente Den Haag
schaal 16 | sluitingsdatum 20 oktober 2023

Directeur-bestuurder Randstedelijke Rekenkamer
schaal 17 | sluitingsdatum 1 november 2023

Programmadirecteur Almere 2.0.
schaal 15 | sluitingsdatum 1 oktober 2023

Directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek, ministerie van Buitenlandse Zaken
schaal 17 | sluitingsdatum 6 oktober 2023

Burgemeester Heemstede
bezoldiging € 9.360,34 | sluitingsdatum 9 oktober 2023

Stadsdeeldirecteur Nieuw-west, gemeente Amsterdam
schaal 17 | sluitingsdatum 1 oktober 2023

Directeur-bestuurder Stichting Bodembeheer Nederland
schaal 16 | sluitingsdatum 8 oktober 2023

Coördinator Nationale Implementatie Sustainable Development Goals, Ministerie van Buitenlandse Zaken
schaal 15 | sluitingsdaum 29 september 2023

Adjunct-directeur GGD Amsterdam-Amstelland
schaal 17 | sluitingsdatum 30 september 2023

Twee directeuren, gemeente Veenendaal (Ruimte en Bedrijfsvoering & Dienstverlening)
schaal 15 | sluitingsdatum 30 september 2023

Burgemeester Hoogeveen
bezoldiging € 10.141,29 | sluitingsdatum 2 oktober 2023

Burgemeester Schiedam
bezoldiging € 10.989,18 | sluitingsdatum 3 oktober 2023

Secretaris-directeur Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
schaal 16 | sluitingsdatum 2 oktober 2023

Provinciesecretaris/Algemeen Directeur, provincie Gelderland
schaal 18 | sluitingsdatum 27 september 2023

CIO, Algemene Rekenkamer
schaal 15 | sluitingsdatum 1 oktober 2023

Burgemeester Maashorst
bezoldiging € 10.141,29 | sluitingsdatum 28 september 2023

Chief Information Officer bij de Algemene Rekenkamer
schaal 15 | sluitingsdatum 1 oktober 2023

Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst selecteert wekelijks ook overige interessante bestuurs- en managementvacatures buiten de Rijksoverheid.