Bureau ABD geeft advies en begeleiding bij de selectie van de hoogste managers binnen de Rijksoverheid, bij de politietop en bij leden van de raden van bestuur van zbo’s.