Vacatures en loopbaan

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Bureau Algemene Bestuursdienst geeft advies en begeleiding bij de selectie van de hoogste managers binnen de Rijksoverheid, bij de politietop en bij leden van de raden van bestuur van publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).