Tips voor een goed cv

Uit uw curriculum vitae moet duidelijk blijken dat u de juiste persoon bent voor de baan.

Geef op effectieve wijze een beperkte hoeveelheid informatie die er voor zorgt dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Maak een basis-cv; in dit moederdocument staan alle gegevens die van belang kunnen zijn bij sollicitaties. U kunt er uit putten om cv's op maat te maken.  Het cv is vaak doorslaggevend bij de eerste selectie; kijk voor iedere sollicitatie opnieuw naar de opbouw en inhoud van uw cv en snijd deze toe op de beoogde functie. Verwijs naar uw profiel op LinkedIn.com; zorg ervoor dat dit overeenkomt met uw cv.

Een goed cv bevat:

 • persoonlijke gegevens;
 • profiel;
 • werkervaring;
 • nevenactiviteiten;
 • opleidingen, trainingen en cursussen;
 • overige informatie.

Persoonlijke gegevens

 • naam;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Profiel

In dit dynamische gedeelte van het cv u kunt aansluiten op de in de vacature gevraagde competenties. Benoem op een zakelijke manier uw sterke punten. Denk aan:

 • uw motivatie;
 • uw talenten, gestaafd met feiten;
 • uw managementstijl en managementrol (projectmanager, programmamanager of procesmanager);
 • de werkomgeving waar u het liefst in opereert, waar u ervaring in heeft of die u ambieert;
 • specifieke deskundigheid of aandachtsgebieden (bedrijfsvoering, uitvoering of ervaring in samenwerking met verschillende instanties).

Werkervaring

Houd de tekst beknopt en toch informatief. Tijdens het gesprek kan een en ander uitgebreider aan bod komen.

 • Begin met de meest recente functie.
 • Vermeld per functie de functienaam en verantwoordelijkheden.

Inhoud en resultaten

Geef kort en beeldend aan:

 • wat u heeft bereikt;
 • aan welke projecten u heeft gewerkt;
 • wat u exact heeft gepresteerd;
 • aan hoeveel mensen u leiding gaf;
 • bij omzet– of budgetverantwoordelijkheid; geef de bedragen aan.

Vermeld nauwkeurig en beknopt wat het belangrijkste is. Gebruik de actiewoorden: ‘geleid’, ‘bezuinigd’, ‘gereduceerd’, ‘gerealiseerd’ en ‘gereorganiseerd’.

Zit er een gat tussen twee functies? Vermeld wat u in die periode gedaan hebt, zoals vrijwilligerswerk, een sabbatical, een wereldreis, de opvoeding van kinderen, een studie.

Opleidingen en kwalificaties

 • Noem alleen de meest recente kwalificaties en cursussen die voor de nieuwe functie relevant zijn.
 • De hoogste opleidingsgraad is de belangrijkste en moet als eerste worden genoemd, eventueel gevolgd door beroepsopleidingen of cursussen.
 • Vermeld het jaartal, de naam van de opleiding, het opleidingsinstituut en de plaats. 
 • Geef bij recente opleidingen relevante informatie over diploma, vakken, scripties of stages.
 • Geef bij alle afgeronde opleidingen duidelijk aan wanneer u het diploma heeft behaald.

Nevenactiviteiten

 • functies bij andere organisaties;
 • bestuurlijke functies;
 • publicaties;
 • lidmaatschappen;
 • relevant vrijwilligerswerk.

Overige informatie

 • vrijetijdsbesteding;
 • talenkennis;
 • persoonlijke- en professionele interesses.

Niet vermelden

De volgende gegevens kunt u weglaten:

 • banen langer dan 10 jaar geleden;
 • minutieuze details van recente banen;
 • reden waarom u een vorige baan heeft verlaten;
 • huidig en eerder salaris en/of schaal;
 • examens waarvoor u niet bent geslaagd;
 • nationaliteit;
 • referenties; geef deze door wanneer er naar wordt gevraagd, vraag eerst toestemming aan de referenten.

Tips

 • Vermijd jargon en afkortingen.
 • Vermeld duidelijk waar u verantwoordelijk voor was.
 • Kwantificeer en maak beweringen concreet (gebruik STAR).
 • Gebruik positieve en krachtige taal.
 • Wees eerlijk.
 • Als het cv meerdere pagina's bevat, vermeld dan op elke pagina uw naam.
 • Houd het cv leesbaar door ruime marges en voldoende witruimte te hanteren.
 • Gebruik waar mogelijk opsommingen met streepjes of bullits.
 • Aandacht voor de opmaak weerspiegelt je gevoel voor professionaliteit en maakt het cv overzichtelijker voor de lezer.

Checklist cv

 • Ziet het cv er visueel aantrekkelijk uit?
 • Is de uiterlijke verschijning consistent en geschikt voor de betreffende functie?
 • Is de grammatica, interpunctie en spelling gecontroleerd?
 • Zijn alle eigennamen juist gespeld en compleet?
 • Is alle informatie in dit specifieke cv relevant voor deze sollicitatie?

Bureau ABD biedt regelmatig de masterclass 'Een goed cv, hoe schrijf je dat?'aan.