Tips voor een goed cv

Wat vragen wij bij een goed cv? Bij DGABD bekijken we jouw curriculum vitae met maar één vraag: Ben jij de juiste persoon voor deze baan?

Welke informatie moet je cv bevatten? We geven je tips over de invulling.

Algemeen

Een cv ziet er verzorgd en uitnodigend uit, zonder schrijf- en spelfouten en ingewikkelde afkortingen. Er is geen vast format voor een cv. Maar op de eerste pagina staan wel altijd: persoonsgegevens, een foto, een kort profiel en je meest recente werkervaring.

Foto

Kies voor een foto die scherp is en waar je gezicht goed op is te zien. De foto hoeft niet per se strak en zakelijk te zijn.

Persoonsgegevens

Voor personalia geldt in ieder geval: je naam, woonplaats (adres is niet per se noodzakelijk; tegenwoordig gaat alle correspondentie digitaal), mobiele telefoonnummer, privé-emailadres en een verwijzing naar je LinkedIn-pagina.

Kort profiel

Een profiel beschrijft wie je bent als professional. Wat is je vak? Wat vind jij belangrijk? Wat voor leidinggevende ben je en hoe kom je tot resultaten? Verder geeft het profiel ook aan wie de persoon achter de professional is.

Werkervaring

Je start met je huidige functie. Het is belangrijk dat je de lezer meeneemt: waar staat de organisatie (of het organisatieonderdeel waar je werkt) voor? Dat geldt ook voor je functie die je beknopt beschrijft. Bij elke functie zijn je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van belang. Net als je span-of-control en het budget waar je over beschikt(e). Maar essentieel is dat je de opgave beschrijft. Wat moest er gebeuren toen je in deze baan stapte? In welke mate is de opgave onder jouw verantwoordelijkheid gerealiseerd? Welke concrete resultaten heb je geboekt? Maak duidelijk wat je gedaan hebt!

Opleiding

Geef hier in dezelfde chronologische volgorde als bij Werkervaring je relevante opleidingen weer. Vermeld bij elke opleiding de jaartallen wanneer je gestart bent en wanneer je de opleiding hebt beëindigd. Bij opleidingen waar je geen diploma voor hebt behaald, kun je aangeven ‘niet afgerond’. Geef ook aan bij welke onderwijsinstellingen je welk diploma hebt behaald.

Trainingen en cursussen

Vervolgens geef je de relevante trainingen en cursussen aan die je (met goed gevolg) hebt afgerond. Inclusief jaartallen en namen van de trainingsorganisaties. Niet elke kleine cursus hoeft vernoemd te worden.

Nevenfuncties

Als je nevenfuncties uitoefent/uitoefende dan kun je die zeker vermelden. Het toont je maatschappelijke interesse en verantwoordelijkheid. Geef hier ook aan waar de organisatie voor staat, wat je precieze verantwoordelijkheid en rol waren en welke onderwerpen toen frequent op de agenda stonden.

Overige informatie

Hier kun je informatie geven over hobby’s, talenkennis en dergelijke. Het geeft inkleuring van de persoon achter de professional.

Referenties neem je niet op in je cv. We mogen referenten pas benaderen nadat jij ze benaderd hebt en ze hun toestemming hebben gegeven. Als je iets over referenties wilt opnemen, kun je het volgende vermelden: “referenties beschikbaar”.

Ten slotte

Voor vragen met betrekking tot je cv kun je uiteraard ook terecht bij de MD-consultant van het departement waar je solliciteert. Als je al bij het Rijk werkt, kun je terecht bij je eigen MD-consultant. Als je al ABD-(top)manager bent, biedt DGABD ook de materclass ‘Een goed cv, hoe schrijf je dat?’ aan.

En als laatste: dit is een handreiking hoe je een cv kunt opzetten op een manier waardoor je weet dat het gemakkelijk leesbaar is. Hoe je jouw cv precies vormgeeft, is uiteraard je eigen keuze.