Tips voor een goed cv

Uit je curriculum vitae moet duidelijk blijken dat je de juiste persoon bent voor de baan. Een cv moet er verzorgd uitzien. Het is voor jou immers een belangrijk visitekaartje. Je cv moet uitstralen dat je het met veel zorg hebt gemaakt. Voor de ontvanger moet het cv uitnodigend zijn. De lezer moet niet het gevoel krijgen zich met tegenzin door je cv heen te moeten werken. Schrijf- en/of spelfouten zijn uiteraard uit den boze. En zinnen moeten vlot gelezen kunnen worden. Vermijd afkortingen en jargon.

Er is geen blauwdruk voor hoe een cv eruit moet zien. De opmaak van een cv kent tegenwoordig meerdere varianten, hiervoor zijn op het internet zelfs programma’s te downloaden (te koop). Een algemeen geaccepteerde norm is echter wel dat op de eerste pagina van een cv in ieder geval staan vermeld: personalia, een foto, een kort profiel en de meest recente werkervaring (je huidige functie en het liefst ook je voorlaatste functie).

Foto

Kies voor een foto die scherp is en waar je gezicht goed op is te zien. Het hoeft niet per se strak en zakelijk te zijn, maar foto’s genomen op de camping, in een restaurant of met veel flits in een fotohokje op een station zijn taboe. Dan liever geen foto. Ook voor de foto geldt: uitnodigend, ontspannen en als het even kan ook innemend.

Personalia

Voor personalia geldt in ieder geval: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verwijzing naar je LinkedIn-pagina.

Je mobiele nummer volstaat. Vermelding van je vaste telefoonnummer thuis is niet nodig, je wilt hier ’s avonds immers ook niet op gebeld worden door een headhunter op het moment dat je je mobiele telefoon hebt uitgezet. Let erop dat je alleen je privé-mailadres vermeld. Je oriëntatie op een nieuwe baan is vertrouwelijk en hoeft niet gedeeld te worden met collega’s.

Verder kun je overwegen nog extra informatie op te nemen zoals: geboortedatum, burgerlijke staat, naam van je (eventuele) partner en namen (en geboortejaar) van eventuele kinderen. Voor deze aanvullende informatie bestaat geen norm, het geeft wel extra inkleuring over wie je bent.

Profiel

Een profiel beschrijft wie je bent als professional, wat is je vak? Alsmede hoe je je vak uitoefent, wat is je stijl van leidinggeven? Hoe kom je tot resultaten? En in welke rollen en omgevingen heb je geacteerd? Verder geeft het profiel ook aan wie de persoon achter de professional is.

Een profiel schudt je niet zomaar uit je mouw, daar moet je goed voor gaan zitten. Er zijn meerdere ingrediënten die je kunt gebruiken voor een profiel, zoals onder meer een 360-graden feedback, functionerings- en beoordelingsgesprekken. En ter inspiratie kun je ook LinkedIn-profielen van collega’s/bekenden raadplegen: hoe positioneren zij zich?

Werkervaring

Zoals aangegeven start je met je huidige functie. Bij elke functie is het belangrijk dat je de lezer meeneemt: waar staat de organisatie (of het organisatieonderdeel waar je werkt) voor? Die vraag wordt nog weleens vergeten: waarom is deze organisatie eigenlijk in het leven geroepen? En hetzelfde geldt voor de functie die je uitoefent (hebt uitgeoefend). Als je intern solliciteert is dit meestal niet nodig, maar voor de buitenwereld kan het soms lastig zijn om te bepalen waar de organisatie en de functie nu precies voor staan.

Natuurlijk zijn bij elke functie je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van belang. Evenals je span-of-control en het budget waar je over beschikt(e). Maar essentieel is dat je de opgave beschrijft. Wat moest er gebeuren toen je in deze baan stapte? Neem ook hierin de lezer mee. In welke mate is de opgave onder jouw verantwoordelijkheid gerealiseerd? Welke concrete resultaten heb je geboekt?

Opleiding

Geef hier in dezelfde chronologische volgorde als bij ‘werkervaring’ je opleidingen weer. Vermeld bij elke opleiding de jaartallen wanneer je gestart bent en wanneer je de opleiding hebt beëindigd. Bij opleidingen waar je geen diploma voor hebt behaald kun je aangeven ‘niet afgerond’. Geef ook aan bij welke onderwijsinstellingen je welk diploma hebt behaald.

Trainingen en cursussen

Vervolgens geef je de trainingen en cursussen aan die je (met goed gevolg) hebt afgerond. Inclusief jaartallen en namen van de trainingsorganisaties. Wees kritisch op hetgeen je vermeldt: een overdaad aan (soms gedateerde) trainingen en cursussen kan ook uitgelegd worden als misplaatste bewijsdrang. Soms volstaat de zinsnede: 'Diverse managementtrainingen, onder meer (…)' en dan noem je de belangrijkste. Dit is uiteraard ook weer afhankelijk van waar je je cv voor gaat gebruiken.

Nevenfuncties

Als je nevenfuncties uitoefent of in het verleden hebt uitgeoefend dan moet je die zeker vermelden. Het toont zowel je maatschappelijke interesse als je maatschappelijke verantwoordelijkheid. En omdat nevenfuncties niet mogen conflicteren met vaste banen beschik je automatisch over kennis van andere omgevingen. Waarmee je je kansen op een volgende baan in zo’n omgeving ook vergroot.

Vergeet ook hier niet aan te geven waar de organisatie voor staat, wat je precieze verantwoordelijkheid en rol was en welke onderwerpen toen frequent op de agenda stonden.

Je kunt een belangrijke nevenfunctie eventueel ook naar voren halen en onder ‘werkervaring’ plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer je lid bent van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie die tijdens jouw commissariaat gefuseerd is met een andere woningcorporatie en waar de Raad van Commissarissen nauw bij betrokken is geweest.

Nevenactiviteiten

Hier kun je activiteiten vermelden als lidmaatschappen, vrijwilligerswerk, alsmede functies die minder goed passen onder ‘nevenfuncties’ zoals bijvoorbeeld lid van de ouderraad van een school.

Overige informatie

Hier kun je informatie geven over zaken als vrije tijdsbesteding (hobby’s),  talenkennis en dergelijke. Het geeft inkleuring van de persoon achter de professional.

Datum

Sluit je cv onderaan de pagina af met een datum (maand en jaartal volstaat). Weliswaar is de ontvanger van je cv tegenwoordig verplicht om in het kader van de AVG-wet-en-regelgeving toestemming aan je te vragen om je cv gedurende een bepaalde (beperkte) tijd op te slaan maar de praktijk is veelal nog weerbarstig. Een datum maakt meteen duidelijk of je cv nog actueel is.

Tot slot:

  • Referenties neem je niet op in je cv. Je geeft referenties pas door wanneer ernaar gevraagd wordt. En referenten mogen pas benaderd worden nadat jij ze benaderd hebt en ze ook toestemming hebben gegeven. Je zou eventueel wel in je cv kunnen opnemen: 'referenties beschikbaar'.
  • Bij ‘personalia’ is het verstandig om ook een verwijzing op te nemen naar je LinkedIn-pagina. Zorg ervoor dat je cv en je LinkedIn-pagina met elkaar corresponderen. Ze hoeven niet identiek aan elkaar te zijn maar de informatie op je cv moet wel aansluiten op je LinkedIn-pagina. En andersom.

Voor vragen met betrekking tot je cv kun je uiteraard terecht bij je MD-consultant. Daarnaast biedt Bureau ABD ook de masterclass 'Een goed cv, hoe schrijf je dat?' aan.