Tips voor een goed cv

Wat vragen wij bij een goed cv? Bij Bureau ABD bekijken we jouw curriculum vitae maar met één vraag: ben jij de juiste persoon voor deze baan? In dit artikel vertellen we welke informatie je cv moet bevatten, en geven we tips over de invulling.

Een cv is al lang geen invuldocument meer. Het is een levend document dat in de tijd verandert en per vacature of netwerkafspraak variatie en eigen accenten kent. Jouw persoonlijke document, waardoor je niet kunt zeggen dat er maar één manier goed is.

Neem de ontvanger bij de hand: maak hem/haar nieuwsgierig naar wie jij bent. Zinnen moeten vlot gelezen kunnen worden en vermijd afkortingen en jargon. En let natuurlijk op schrijf- en/of spelfouten.

Qua opmaak zijn er online genoeg voorbeelden te vinden. Kies wat bij jou past. Wij hanteren een algemene norm. Op de eerste pagina van je cv staan in ieder geval vermeld: een foto, personalia, een kort profiel en de meest recente werkervaring (je huidige functie en bij voorkeur je voorlaatste functie).

Foto

Zorg voor een goede, professionele foto. Het hoeft niet per se strak en zakelijk te zijn, maar beter geen foto’s genomen op de camping, in een restaurant of met veel flits in een fotohokje op een station. Ook voor de foto geldt: uitnodigend en ontspannen.

Personalia

Voor personalia geldt in ieder geval: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verwijzing naar je LinkedIn-pagina.

Je mobiele nummer volstaat. Vermelding van je vaste telefoonnummer thuis is niet noodzakelijk. Let erop dat je alleen je privé-mailadres vermeldt. Je oriëntatie op een nieuwe baan is vertrouwelijk en hoeft niet op voorhand al gedeeld te worden met collega’s.

Verder kun je overwegen nog extra informatie op te nemen zoals: geboortedatum, burgerlijke staat, naam van je (eventuele) partner en namen (en geboortejaar) van eventuele kinderen. Voor deze aanvullende informatie bestaat geen norm, het geeft wel extra inkleuring over wie je bent.

Profiel

Een profiel beschrijft wie je bent als professional: wat is je vak? Alsmede hoe je je vak uitoefent: wat is je stijl van leidinggeven? Hoe kom je tot resultaten? En in welke rollen en omgevingen heb je geacteerd? Verder geeft het profiel ook aan wie de persoon achter de professional is.

Een profiel schud je niet zomaar uit je mouw. Er zijn meerdere ingrediënten die je kunt gebruiken voor een profiel, zoals onder meer een 360-graden feedback, functionerings- en beoordelingsgesprekken. En ter inspiratie kun je ook LinkedIn-profielen van collega’s/bekenden raadplegen: hoe positioneren zij zich?

Werkervaring

Start met je meest recente werkervaring. Neem de lezer mee, wat doet de organisatie waarvoor je nu werkt? Waar staat de organisatie (of het organisatieonderdeel waar je werkt) voor? Bij een interne sollicitatie is dit meestal niet nodig, maar voor de buitenwereld kan het soms lastig zijn om te bepalen waar de organisatie en de functie nu precies voor staan.

Natuurlijk zijn bij elke functie je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van belang. Evenals je span-of-control en het budget waar je over beschikt(e). Maar essentieel is dat je de opgave beschrijft. Wat moest er gebeuren toen je in deze baan stapte? Neem ook hierin de lezer mee. In welke mate is de opgave onder jouw verantwoordelijkheid gerealiseerd? Welke concrete resultaten heb je geboekt?

Opleiding

Geef hier in dezelfde chronologische volgorde als bij ‘werkervaring’ je opleidingen weer. Vermeld bij elke opleiding de jaartallen wanneer je gestart bent en wanneer je de opleiding hebt beëindigd. Bij opleidingen waar je geen diploma voor hebt behaald kun je aangeven ‘niet afgerond’. Geef ook aan bij welke onderwijsinstellingen je welk diploma hebt behaald.

Trainingen en cursussen

Vervolgens geef je de trainingen en cursussen aan die je (met goed gevolg) hebt afgerond. Inclusief jaartallen en namen van de trainingsorganisaties. Wees kritisch op hetgeen je vermeldt: een overdaad aan (soms gedateerde) trainingen en cursussen kan ook uitgelegd worden als misplaatste bewijsdrang. Soms volstaat de zinsnede: 'Diverse managementtrainingen, onder meer (…)' en dan noem je de belangrijkste. Dit is uiteraard ook weer afhankelijk van waar je je cv voor gaat gebruiken.

Nevenfuncties

Als je nevenfuncties uitoefent of in het verleden hebt uitgeoefend dan hoor je die zeker te vermelden. Het toont zowel je maatschappelijke interesse als je maatschappelijke verantwoordelijkheid. En omdat nevenfuncties niet mogen conflicteren met vaste banen beschik je automatisch over kennis van andere omgevingen. Waarmee je je kansen op een volgende baan in zo’n omgeving ook vergroot.

Vergeet ook hier niet aan te geven waar de organisatie voor staat, wat je precieze verantwoordelijkheid en rol was en welke onderwerpen toen frequent op de agenda stonden.

Je kunt een belangrijke nevenfunctie eventueel ook naar voren halen en onder ‘werkervaring’ plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer je lid bent van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie die tijdens jouw commissariaat gefuseerd is met een andere woningcorporatie en waar de Raad van Commissarissen nauw bij betrokken is geweest.

Nevenactiviteiten

Hier kun je activiteiten vermelden als lidmaatschappen, vrijwilligerswerk, alsmede functies die minder goed passen onder ‘nevenfuncties’ zoals bijvoorbeeld lid van de ouderraad van een school.

Overige informatie

Hier kun je informatie geven over zaken als vrijetijdsbesteding (hobby’s),  talenkennis en dergelijke. Het geeft inkleuring van de persoon achter de professional.

Datum

Sluit je cv onderaan de pagina af met een datum (maand en jaartal volstaat). Voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een sollicitatieprocedure werken wij volgens de AVG-wet-en-regelgeving en vragen toestemming om je cv gedurende een bepaalde (beperkte) tijd op te slaan.

Tot slot:

  • Referenties neem je niet op in je cv. Je geeft referenties pas door wanneer ernaar gevraagd wordt. En referenten mogen pas benaderd worden nadat jij ze benaderd hebt en ze ook toestemming hebben gegeven. Je zou eventueel wel in je cv kunnen opnemen: 'referenties beschikbaar'.
  • Bij ‘personalia’ is het verstandig om ook een verwijzing op te nemen naar je LinkedIn-pagina. Zorg ervoor dat je cv en je LinkedIn-pagina met elkaar corresponderen. Ze hoeven niet identiek aan elkaar te zijn maar de informatie op je cv moet wel aansluiten op je LinkedIn-pagina. En andersom.
  • Sla je cv op in PDF. Zo blijft de printversie gelijk aan het cv wat jij gemaakt hebt.

Voor vragen met betrekking tot je cv kun je uiteraard terecht bij je MD-consultant. Daarnaast biedt Bureau ABD ook de masterclass ' Een goed cv, hoe schrijf je dat?' aan.