ABD-symposium 2021 - Grenzeloos Samenwerken: mensenwerk

Meer dan 300 ABD’ers logden donderdag 30 september 2021 in voor het ABD-symposium, om een thema te bespreken dat hun allemaal raakt in hun dagelijks werk en in het dagelijks leven: ‘Grenzeloos samenwerken: mensenwerk’.

Bijeenkomst ABD symposium 2021

Veel van de opgaven in onze samenleving zijn immers zo ingewikkeld dat ze niet meer alleen vanuit de individuele ministeries kunnen worden opgepakt. Daarom is samenwerken over de grenzen van departementen en bestuurslagen heen nodig. Het symposium ondersteunde deze beweging, en onderzocht hoe de overheid burgers in beeld kan houden bij de uitvoering van complexe stelsels.

Het symposium bestond uit drie rondes: een plenair gesprek over de politiek-bestuurlijke verhoudingen, een plenair besproken casus over de uitvoering, en breakout-sessies waarin alle deelnemers het gesprek voortzetten in kleinere groepjes.

Lees het uitgebreide verslag.