Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Gerbert Kunst directeur Internationaal Beleid bij OCW

Gerbert Kunst wordt met ingang van 1 januari 2021 benoemd als directeur van de directie Internationaal Beleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gerbert Kunst directeur Internationaal Beleid bij OCW

Gerbert Kunst

Drie directeuren Vaccinaties COVID-19 bij VWS

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn Ciska Scheidel, Ronald Jansen en Jaap van Delden ingezet bij Vaccinaties COVID-19.

Drie directeuren Vaccinaties COVID-19 bij VWS

Sipko Mülder MT-lid Innovatie en Leveringszekerheid bij VWS

Sipko Mülder start per 1 februari 2021 als MT-lid Innovatie en Leveringszekerheid bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Sipko Mülder MT-lid Innovatie en Leveringszekerheid bij VWS

Sipko Mülder

Vacature programmadirecteur IT bij Defensie

Vacature hoofd afdeling Begrotingszaken bij BZK

Vacature hoofd Landelijk Toezicht en economische handhaving bij de Belastingdienst

Vacature vestigingsdirecteur Detentiecentrum Rotterdam- Zeist

Vacature divisiehoofd Chemische en Fysische Sporen bij het Nederlands Forensisch Instituut

Vacature programmamanager Inspectie SZW

Vacature bestuurslid intern bedrijf bij de Autoriteit Financiële Markten

Vacature sectormanager Concern Informatievoorziening en Datatechnologie bij de provincie Noord-Holland

Vacature algemeen directeur/gemeentesecretaris bij de gemeente Schiedam

Vacature directeur/plaatsvervangend gemeentesecretaris bij de gemeente Nijmegen

Vacature adjunct-directeur Bedrijfsvoering bij de gemeente Schiedam

Vacature burgemeester Boekel

Overige bestuurs- en managementvacatures

Preview ABD Blad: CoronaMelder

Het (ict-)project CoronaMelder kenmerkt zich door een ongekend transparante aanpak. Wat vraagt die aanpak van leiderschap en welke lessen kunnen we trekken uit het project? Binnenkort verschijnt ABD Blad 4 van 2020. Lees nu alvast online het artikel over het (ict-)project CoronaMelder.

CoronaMelder