Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Topambtenaren over politiek-ambtelijke verhoudingen

De Raad van State concludeerde eerder dit jaar dat het samenspel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren hapert en dat de effectiviteit van de ministeriële verantwoordelijkheid daardoor afneemt. Daarom kwamen de leden van de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst op 16 november virtueel samen om daarop te reflecteren vanuit het perspectief van de top van het Rijk.

Topambtenaren over politiek-ambtelijke verhoudingen

Bernard ter Haar

Iwan Hoekjan programmadirecteur Nationaal Milieuprogramma bij IenW

Iwan Hoekjan wordt met ingang van 1 januari 2021 programmadirecteur Nationaal Milieuprogramma bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij start op 19 november 2020 met de voorbereidende werkzaamheden.

Iwan Hoekjan programmadirecteur Nationaal Milieuprogramma bij IenW

Iwan Hoekjan

Meike Smolenaars directeur Particulieren bij de Belastingdienst

Meike Smolenaars wordt met ingang van 1 januari 2021 benoemd als directeur Particulieren, tevens plaatsvervangend algemeen directeur, bij de directie Particulieren van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Meike Smolenaars directeur Particulieren bij de Belastingdienst

Vacature hoofddirecteur Bedrijfsvoering, tevens CIO bij JenV

Vacature secretaris/directeur bij het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bij VWS

Vacature algemeen secretaris/directeur Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek bij VWS

Vacature afdelingshoofd Verzekeringen & Werk bij SZW

Vacature manager Personeel & Organisatie bij EZK/LNV

Overige bestuurs- en managementvacatures