Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Marije Beens directeur-generaal Agro bij LNV

Marije Beens wordt directeur-generaal Agro bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De benoeming gaat in op 1 december 2020.

Marije Beens directeur-generaal Agro bij LNV

Marije Beens

Henk Klapwijk directeur Data Center Services bij de Belastingdienst

Henk Klapwijk is per 1 februari 2021 benoemd in de functie directeur Data Center Services bij de directie Informatievoorziening van het directoraat-generaal Belastingdienst bij het Ministerie van Financiën.

Henk Klapwijk directeur Data Center Services bij de Belastingdienst

Henk Klapwijk

Vacature directeur Beleid en Bestuursondersteuning bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Vacature programmadirecteur Control bij de Douane

Vacature hoofd Beleidscontrol, tevens plv. directeur FEZ bij Financiën

Vacature afdelingshoofd Uitvoeringsbeleid bij de Belastingdienst

Vacature sectorhoofd Arbeid, Onderwijs en Pensioenen bij het CPB

Vacature hoofd Bedrijfsvoering eenheid Zeeland-West-Brabant bij de Politie

Vacature directeur Interprovinciaal Overleg

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur Tilburg

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur Horst aan de Maas

Vacature directeur Fysiek Domein bij de gemeenten Haarlem en Zandvoort

Vacatures burgemeesters Lelystad, Oostzaan, Pekela, Staphorst, Vlieland, Voorschoten, Wageningen en Weert

Overige bestuurs- en managementvacatures