Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Gerard Bakker inspecteur-generaal NVWA

Gerard Bakker wordt inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De benoeming gaat in op 16 augustus 2021.

Gerard Bakker inspecteur-generaal NVWA

Gerard Bakker

Eddy Boot directeur Dcypher bij EZK

Eddy Boot wordt directeur van Dcypher, het samenwerkingsplatform kennis en innovatie Cybersecurity van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij start per 1 juni 2021 in deze nieuwe functie.

Eddy Boot directeur Dcypher bij EZK

Eddy Boot

Vacature directeur Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie bij Logius

Vacature directeur Financiën en Control Defensie Ondersteuningscommando bij Defensie

Vacature directeur Onderzoek bij de Algemene Rekenkamer

Vacature kwartiermaker/beoogd regiodirecteur Stad & Ommeland bij Nationaal Coördinator Groningen

Vacature kwartiermaker/beoogd regiodirecteur Eemsdelta bij Nationaal Coördinator Groningen

Vacature MT-lid Duurzame Visserij bij LNV

Vacature afdelingshoofd Bezwaar en Toezicht kantoor Den Haag bij de Belastingdienst

Programmadirecteur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma bij LNV

Vacature manager Bureau Informatieberaad bij VWS

Vacature manager Amsterdam International Business bij de gemeente Amsterdam

Vacature directeur Bedrijfsvoering bij de gemeente Molenlanden

Vacature burgemeester Heumen

Overige bestuurs- en managementvacatures