ABD-symposium 2023 - Publiek leiderschap: hoe werkt dat?

Op donderdag 23 maart 2023 vond het ABD-symposium plaats. In het hart van Den Haag, in de Grote Kerk, kwamen ABD’ers bij elkaar om te luisteren, na te denken en te spreken over het thema ‘Publiek leiderschap: hoe werkt dat?’

In het ' Kompas voor publiek leiderschap' staan handelsrichtingen beschreven voor publiek leiders bij de uitdagingen waar zij voor staan. In dit symposium verkenden we een aantal van deze richtingen en zetten we een aantal actuele onderwerpen centraal, zoals crisisleiderschap, zichtbaarheid en gedeeld leiderschap. Want hoe handel je in onzekere tijden? Hoe geef je de overheid een gezicht? Hoe deel je leiderschap op een goede manier? Aan de hand van een bevlogen dagvoorzitter en inspirerende sprekers verkenden we samen dit soort vragen.

Lees het verslag van het ABD-symposium 2023