ABD-symposium

Het ABD-symposium is dé bijeenkomst voor ABD’ers om kennis te delen, je vakmanschap te vergroten en inspiratie op te doen. Het jaarlijkse symposium vindt dit jaar online plaats op donderdag 30 september 2021.

Het thema is Grenzeloos Samenwerken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking over de grenzen van departementen heen, maar ook over die van bestuurslagen en in samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alle ABD’ers ontvangen over enige tijd een uitnodiging met nadere informatie.