Managementteam directoraat-generaal ABD

Samenstelling en contactgegevens van het managementteam van het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst.

Bram de Klerck

Bram de Klerck
directeur-generaal Algemene Bestuursdienst
070 426 73 36
bram.klerck@minbzk.nl

Marjolein Voslamber

Marjolein Voslamber
directeur Management Development Rijk, tevens plv. directeur-generaal ABD
070 426 73 53
marjolein.voslamber@minbzk.nl

Alex Maas

Alex Maas
directeur Beleid en Bedrijfsvoering tevens CIO
alex.maas@minbzk.nl