Managementteam directoraat-generaal ABD

Samenstelling en contactgegevens van het managementteam van het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst.

Bram de Klerck

Bram de Klerck
directeur-generaal Algemene Bestuursdienst
070 426 73 36
bram.klerck@minbzk.nl

Carry Goedhart
directeur Management Development Rijk tevens plaatsvervangend directeur-generaal Algemene Bestuursdienst
070 426 73 53
carry.goedhart@minbzk.nl

Alex Maas

Alex Maas
directeur Beleid en Bedrijfsvoering tevens CIO
alex.maas@minbzk.nl