Het werkterrein van Bureau ABD omvat ook bemiddeling bij EU-functies.

Bemiddeling bij EU-functies

De contacten tussen Brussel en Den Haag nemen toe. Het werkterrein van Bureau ABD omvat ook bemiddeling bij EU-functies.

Bureau ABD bevordert de kansen van Nederlandse topambtenaren bij Europese instellingen. Ook wordt binnen de ABD de ontwikkeling van kennis van en samenwerking met 'Brussel' gestimuleerd.

Interesse?

Voor meer informatie over de mogelijkheden bij de EU-instellingen, kunt u contact opnemen met:
Coördinator EU Benoemingen
mw. drs. S.M.F.N. Kreutzer (Simone)
Telefoon: 00 32 2 6791611
E-mail: simone.kreutzer@minbuza.nl

Concours

Het concours is het toelatingsexamen voor het werken binnen de EU-instellingen. Dit wordt regelmatig door de Europese Unie georganiseerd en richt zich met name op de instroom van universitair geschoolden. Voor informatie over het concours kunt u contact opnemen met Bureau Internationale Ambtenaren (BIA) via info@werkenbijdeeu.nl.

Buiten de EU

Voor informatie over loopbaanmogelijkheden bij internationale organisaties buiten de Europese Unie kunt u terecht bij de heer mr J.E.M. (Jean-Pierre) Kempeneers, de Nationaal Coördinator Internationale Functies (NCIF):
T.+31(0)70 348 49 49
E. ncif@minbuza.nl
of bij de heer drs R.D. (Reneko) Elema, plaatsvervangend NCIF:
T.+(0)70 348 66 72
E. ncif@minbuza.nl

Op de website www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl treft u een overzicht aan van hogere en topfuncties buiten de Europese Unie. Denk aan de VN, NAVO, OESO, OVSE en Raad van Europa, maar ook aan de Internationale Financiële Instellingen (IFI’s), zoals de Wereldbank, IMF etc.