Overige MD-dienstverlening

DG Algemene Bestuursdienst verleent diensten aan de top van de Politie op het gebied van vacaturevervulling en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast speelt DGABD een rol bij benoemingen van de raden van bestuur van publiekrechtelijke zbo's.

DGABD bevordert mobiliteit en kennisuitwisseling met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

DGABD informeert over loopbaanmogelijkheden voor Nederlandse topambtenaren bij Europese instellingen.

Ook verzorgt DGABD diensten voor netwerkpartners zoals provincies, 100.000+ gemeenten, Waterschappen en het Openbaar Ministerie.