Overige MD-dienstverlening

Bureau Algemene Bestuursdienst verleent diensten aan de top van de Politie op het gebied van vacaturevervulling en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast speelt Bureau ABD een rol bij benoemingen van de raden van bestuur van publiekrechtelijke zbo's.

Bureau ABD bevordert mobiliteit en kennisuitwisseling met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

Bureau ABD informeert over loopbaanmogelijkheden voor Nederlandse topambtenaren bij Europese instellingen.

Ook verzorgt Bureau ABD diensten voor netwerkpartners zoals provincies, 100.000+ gemeenten, Waterschappen en het Openbaar Ministerie.