Dienstverlening top Politie

Bureau Algemene Bestuursdienst verleent diensten aan de topgroep van de Politie. Bureau ABD  vervult een rol bij de vacaturevervulling van 61 topfuncties, bij loopbaanbegeleiding en bij de arbeidsvoorwaarden.

Op 5 februari 2013 is het 'Convenant dienstverlening ABD aan de politietop' ondertekend door de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, door de korpschef van de Politie en door de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst namens de minister voor Wonen en Rijksdienst (BZK).

Met het convenant is vastgesteld dat Bureau ABD verantwoordelijk is voor een aantal gespecificeerde functies binnen de politietop. Bureau ABD verleent tevens diensten op het gebied van opleiding, werving, selectie, benoemingen en de toetsing van de arbeidsvoorwaarden.

Samenstelling politietop

De groep wordt gevormd door de volgende functionarissen:

  • de leden van de korpsleiding van de Politie, inclusief de CIO;
  • de leiding van de regionale eenheden van het korps;
  • de leiding van de landelijke eenheid;
  • de stafdirecteuren HRM, Facility Management, Communicatie, Financiën, Operatiën en het hoofd Korpsstaf;
  • de directeur van het Politiedienstencentrum en de diensthoofden HRM, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement, ICT en Communicatie.

Contact

Cees-Jan van Beek