Rechtspositie topmanagementgroep

De rechtspositie van de leden van de topmanagementgroep wijkt op enkele punten af van die van ABD-topmanagers en ABD-managers.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Arbeidsovereenkomst in een functie in de topmanagementgroep wordt gesloten, na instemming van de ministerraad, met de minister van BZK.
  • De minister van BZK, in overleg met de vakminister, plaatst hem of haar in de functie bij een departement voor een periode van maximaal 7 jaar.

Einde benoeming

Na het van rechtswege eindigen of voortijdig beƫindigen van een benoemingstermijn van maximaal 7 jaar bestaat de inspanningsverplichting om een aansluitende vervolgbenoeming in een andere functie te vinden. De topambtenaar wordt dan gedurende een 'zoekperiode' van ten hoogste 2 jaar ingezet op tijdelijke werkzaamheden. Is er onverhoopt geen andere functie dan volgt ontslag.