Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Lyda den Hartog MT-lid Natuur bij LNV

Lyda den Hartog is per 1 september 2019 benoemd als MT-lid Natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lyda den Hartog MT-lid Natuur bij LNV

Marjolein Jansen lid raad van bestuur van het Kadaster

Marjolein Jansen wordt met ingang van 1 oktober 2019 lid, en met ingang van 1 januari 2020 tevens plaatsvervangend voorzitter, van de raad van bestuur van het Kadaster.

Marjolein Jansen lid raad van bestuur van het Kadaster

Joeri Kapteijns bestuurslid bij het COA

Joeri Kapteijns is met ingang van 1 november 2019 benoemd tot bestuurslid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Joeri Kapteijns bestuurslid COA

Loopbaan: workshop Solliciteren op maat

Je gaat een volgende loopbaanstap maken. Daarom investeer je in een training die daaraan bijdraagt. Omdat je hebt ervaren dat je gesprekken anders moeten. En wij weten dat je daar veel invloed op kunt uitoefenen. Bureau ABD draagt graag bij aan je vermogen die volgende functie binnen te slepen met een workshop strategisch solliciteren.  Vanaf 2 oktober bestaat er weer gelegenheid om deel te nemen.

Workshop Solliciteren op Maat

Vacature directeur Handhavingsbeleid/plv. algemeen directeur Douane bij de Belastingdienst

Vacature directeur Regie Migratieketen bij JenV

Vacature directeur Bedrijfsvoering en Inkoop bij Rijkswaterstaat

Vacature directeur Informatievoorziening/CIO bij het RIVM

Vacature directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vacature afdelingshoofd Beleid DJI bij JenV

Vacature hoofd Centrum Veiligheid bij het RIVM

Vacature twee teammanagers/MT-leden Telecom, Vervoer en Post bij ACM

Vacature bestuurder bij de rechtbank Noord-Holland

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Emmen

Vacature burgemeester Stichtse Vecht

Overige bestuurs- en managementvacatures