Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Arjan Dikmans naar ABD Interim

Arjan Dikmans start per 16 juni 2019 bij ABD Interim. Tijdens zijn eerste opdracht zal hij zich bezighouden met de hervorming van de Kiesraad.

Arjan Dikmans naar ABD Interim

Wouter Boogaard directeur Politieorganisatie & Middelen bij JenV

Wouter Boogaard wordt per 1 juli 2019 benoemd tot directeur Politieorganisatie & Middelen bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wouter Boogaard directeur Politieorganisatie & Middelen bij JenV

Workshop Solliciteren op maat start op 5 juni

Wordt het tijd voor een volgende stap? Dan is het mogelijk om actief invloed uit te oefenen om succesvol te solliciteren. Bijvoorbeeld door onze praktische workshop Strategisch solliciteren. Je oefent in een kleine setting met 3 of 4 collega’s en krijgt gelegenheid te werken met eigen ervaringen of aanstaande procedures. ABD’ers kunnen zich nu aanmelden voor de workshop die start op woensdag 5 juni. Deelname is kosteloos. Meld je nu aan.

Workshop Solliciteren op Maat

Tweedaagse masterclass Toezicht en Beleid op 27 en 28 juni

Op 27 en 28 juni organiseert Bureau ABD een tweedaagse masterclass over de borging van publieke belangen binnen het toezicht. Van beleidsdoelstelling naar gedragsverandering in de samenleving is een grote stap. Regelgeving en toezicht worden in veel gevallen gezien als de oplossing. Dit is het alleen als de wisselwerking tussen beleid, toezicht en praktijk optimaal verloopt. Meld je nu aan.

Netwerktraining Impact met je netwerk

Kennis over kansen en mogelijkheden worden vaak informeel gedeeld. Netwerken = net werken. Veel ABD’ers onderhouden hun professionele netwerken. Tegelijkertijd bestaat er schroom om te netwerken als het gaat om een volgende loopbaanstap. ABD’ers die zich hiervan willen bevrijden zijn welkom bij onze meerdaagse Netwerktraining Impact met je netwerk, start editie 19 op woensdagmiddag 19 september. De investering is € 2.000 (inclusief BTW). Meld je nu aan.

Masterclass Impact met je netwerk

Vacature directeur Curatieve Zorg met de rol van pDG CZ bij VWS

Vacature directeur FEZ bij BZK

Vacature directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Vacature directeur in de directieraad bij de gemeente Eindhoven

Vacature secretaris/algemeen directeur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Vacature lid bestuur COA bij JenV

Vacature burgemeester West Betuwe

Overige bestuurs- en managementvacatures

Bureau ABD selecteert wekelijks interessante bestuurs- en managementvacatures. Bijvoorbeeld bij zorg- en onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Op de website www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl vindt u actuele internationale vacatures.