Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Magchiel van Meeteren CIO bij BZK

Magchiel van Meeteren start per 1 september 2019 als CIO bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Magchiel van Meeteren CIO bij BZK

Daan Hoefsmit programmadirecteur bij VWS

Daan Hoefsmit wordt programmadirecteur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ingangsdatum van de benoeming is 1 september 2019.

Daan Hoefsmit programmadirecteur VWS

Preview ABD Blad: Co-creatie bij tegenwind

Komende week verschijnt ABD Blad 2 van 2019. Lees nu alvast online het artikel over maatschappelijke tegenwind. Aan het woord komen Erik Pool, directeur Participatie bij IenW, Ellen Verolme, onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer en Ferry van Veghel, landelijk coördinerend officier van justitie voor terrorismebestrijding.

Co-creatie bij tegenwind

ABD Zomerprogramma: Systemisch sturen en beïnvloeden

Op 18 juli verzorgt Bureau ABD een workshop over strategisch samenwerken in een keten. Samenwerken met (maatschappelijke) partners betekent dat je met veel verschillende actoren om de tafel zit. Om in deze samenwerking effectief aan je eigen doelen te werken is het daarom essentieel om niet alleen gelijk te hebben, maar ook gelijk te krijgen en tegelijkertijd te werken aan meer vertrouwen en sterkere relaties met je partners.

De workshop wordt verzorgd door Tim Masselink en Bart de Vries van Berenschot. Deze workshop is onderdeel van het ABD Zomerprogramma.

Jaarcijfers ABD 2018

De Algemene Bestuursdienst (ABD) heeft, in het kielzog van de Jaarraportage Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, haar jaarcijfers gepresenteerd. Omdat het aantal functies dat valt onder de ABD in 2018 is uitgebreid, zijn de cijfers niet één-op-één te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaren.

Jaarcijfers Algemene Bestuursdienst 2018

Vacature directeur Internationale Aangelegenheden en Operaties bij Defensie

Vacature programmamanager Bestuurlijke Informatie en Toezichtstelsel en Effectiviteitsagenda bij JenV

Vacature afdelingshoofd/manager Gezond & Veilig werken bij SZW

Vacature provinciesecretaris/algemeen directeur bij de provincie Flevoland

Vacature commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland

Overige bestuurs- en managementvacatures

Bureau ABD selecteert wekelijks interessante bestuurs- en managementvacatures. Bijvoorbeeld bij zorg- en onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Op de website www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl vind je actuele internationale vacatures.