Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Vacature plaatsvervangend secretaris-generaal bij BZ

Jetske Verkerk MT-lid Innovatie & Kennis bij EZK

Jetske Verkerk wordt per 1 november 2020 benoemd als MT-lid Innovatie & Kennis bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Jetske Verkerk MT-lid Innovatie & Kennis bij EZK

Vacature directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij SZW

Vacature manager CIO-Office bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Vacature afdelingshoofd Advies, tevens plv. directeur Bestuursondersteuning bij JenV

Vacature plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie

Vacature diensthoofd HRM bij het Politiedienstencentrum

Overige bestuurs- en managementvacatures

Webinar: In gesprek met topdiplomaten

In de webinarserie 'In gesprek met topdiplomaten' geven topdiplomaten vanuit hun standplaats inzicht in de meest recente ontwikkelingen en buitenlandse actualiteit en de impact daarvan op Nederland:

  • 30 oktober: André Haspels, Chef de Poste in Washington - Vooruitblik op de presidentsverkiezingen in de VS.
  • 6 november: Anita van den Ende, directeur-generaal Europese Samenwerking ministerie van Buitenlandse Zaken - Implicaties van corona en de actuele ontwikkelingen in Europa/EU.
  • 27 november: Bahia Tahzib, ambassadeur mensenrechten - Uitdagingen van het Nederlands mensenrechtenbeleid (recente ontwikkelingen en actualiteit).

De serie wordt georganiseerd door De Academie voor Internationale Betrekkingen, de Eenheid Strategische Advisering van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Bureau ABD. Meld je aan via de Academie.

In gesprek met topdiplomaten

Online conferentie: Leadership in Progress, Science Meets Practice

Publieke organisaties hebben in toenemende mate te maken met complexe uitdagingen. De rol van publiek leiderschap is daardoor veranderd, en des te relevanter geworden. Zowel wetenschap als praktijk onderzoeken deze rol, en de bijzonderheden van publiek leiderschap. We zien echter dat niet alle wetenschappelijke studies praktisch relevant zijn, dan wel hun weg naar de praktijk vinden. Omgekeerd is niet al het materiaal waar professionals mee werken wetenschappelijk onderbouwd. Het is daarom van groot belang dat wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten en versterken.

Op 15 oktober 2020 organiseert het Leiden Leadership Centre een online conferentie waarbij nieuwe manieren worden verkend om de dagelijkse realiteit van publiek en politiek leiderschap te analyseren, te conceptualiseren en verder te brengen.

Online conferentie Leadership in Progress, Science Meets Practice