Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Vacature directeur Bedrijfsvoering bij DICTU

Vacature afdelingshoofd Spoor en Weg hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken bij IenW

Vacature MT-lid Luchtvaart afdeling Beheer en Omgeving bij IenW

Vacature hoofd afdeling Opdrachtgeverschap bij Financiën

Vacature afdelingshoofd Toeslagen bij Financiën

Vacature afdelingshoofd Douane bij Financiën

Vacature afdelingshoofd Btw en Overdrachtsbelasting bij Financiën

Vacature afdelingshoofd domein Bedrijfsvoering bij de Belastingdienst

Vacature afdelingshoofd Inkomensheffing en Schenk & Erfbelasting bij de Belastingdienst

Vacature afdelingsmanager Juridische Zaken bij RVO

Vacature drie domeindirecteuren bij de gemeente Maashorst

Vacature manager Sociaal bij de gemeente Tilburg

Overige bestuurs- en managementvacatures

Webinar Algoritmes do’s en dont’s

Op 30 juni organiseert de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid een webinar over algoritmes, speciaal gericht op leidinggevenden en managers. Shieltaa Dielbandhoesing (ICTU) presenteert een top 10 van do’s en dont’s als het gaat om de inzet van algoritmes. In deze webinar worden aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk handvatten aangereikt hoe algoritmes kunnen worden ingezet en welke verantwoordelijkheden bestuurders, programmamanagers en leidinggevenden in dit kader hebben.

Webinar Algoritmes voor bestuurders