Samenwerking G4 en Bureau ABD

Op 4 juli 2012 hebben de burgemeesters van de vier grote gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag - en DG ABD uit naam van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De samenwerking beoogt het:

  • uitwisselen van kennis;
  • verbreden van loopbaanmogelijkheden;
  • vergroten van de mobiliteit in de top van 4 grote gemeenten (de G4) en het Rijk.

Verbreding van loopbaanmogelijkheden

De samenwerking richt zich op managers vanaf schaal 16 met integrale eindverantwoordelijkheid. Door het onderling uitwisselen van vacatures en het uitbreiden van het netwerk kunnen zij hun mobiliteit vergroten. De G4 heeft besloten dat kandidaten van G4 en de Algemene Bestuursdienst als interne kandidaten worden gezien bij het openstellen van een vacature, tenzij er interne voorkeurskandidaten zijn.

Daarnaast bevorderen Bureau ABD en de G4 de mogelijkheid tot het volgen van stages en werkbezoeken, om ervaring op te doen buiten de eigen organisatie. Dit is een belangrijk criterium om door te groeien naar een ambtelijke toppositie.

Opleiding en ontwikkeling

De vier gemeenten en Bureau ABD stellen zoveel mogelijk hun eigen opleidingenaanbod open voor de managers. De G4 heeft een leergang voor leiderschap ontwikkeld: “Grandstad”. Aan deze leergang kunnen per editie 2 kandidaten van het Rijk deelnemen. Enkele kandidaten van de G4 nemen momenteel al deel aan het ABD Kandidatenprogramma.

Het aanbod van Bureau ABD varieert van langere opleidingen tot korte cursussen of workshops. Het volledige aanbod van Bureau ABD vindt u onder Professionele ontwikkeling.

Ook bestaat de mogelijkheid tot bemiddeling voor interimopdrachten bij gemeenten of Rijk. Kijk voor de mogelijkheden bij ontwikkeling door interimwerk.

Contact

Bureau ABD

Coert Arends
coert.arends@minbzk.nl
06-54902050

Gemeente Rotterdam

Robert Grem
r.grem@rotterdam.nl
010-267 28 65

Piet Boonman
p.boonman@rotterdam.nl
010-267 65 55

Gemeente Den Haag

Hans Staal
hans.staal@denhaag.nl
070-353 31 20

Wilma Kiebert
wilma.kiebert@denhaag.nl
070-353 31 20

Gemeente Utrecht

Rosita Peelen
r.peelen@utrecht.nl
030-286 12 95

Gemeente Amsterdam

Wouter Widlund
w.widlund@amsterdam.nl