De rijksbrede visie op publiek leiderschap

De rijksbrede visie op publiek leiderschap is gebaseerd op eerdere inzichten, brede praktijkervaring en verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek.

Maak in onderstaande animatie kennis met de rijksbrede visie op publiek leiderschap in drie minuten (Nederlands), of ontdek de visie en bijbehorend materiaal via deze interactieve infographic.

Click here to watch the video (English): an introduction to the governmentwide vision on public leadership in three minutes: Vision on Public Leadership

De visie beschrijft de context en schetst concrete handelingsrichtingen voor leiderschap in die context. Op deze manier ondersteunt, inspireert en prikkelt de visie publieke leiders – op alle niveaus binnen de (Rijks)overheid. De rijksbrede visie is vertaald naar de werving en selectie door directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het leer- en ontwikkelprogramma van DGABD.

Turbulente tijd, beweeglijke visie

Een goede verbinding tussen de dagelijkse dynamiek van de samenleving en de thema’s uit de rijksbrede visie vereist dat de rijksbrede visie op publiek leiderschap dynamisch is. Daarom is ook deze visie dynamisch, onder meer op basis van doorlopend wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingen in leiderschap.

De kern van de rijksbrede visie op leiderschap

De rijksbrede visie op publiek leiderschap biedt houvast en geeft richting aan publiek leiderschap, in een uitdagende context vol schuivende panelen. De visie beschrijft die context. En de visie beschrijft welk leiderschapsgedrag past bij leiderschap in die context. Niet als pasklaar voorschrift, maar als set wenselijke richtingen om vanuit te handelen – en daarbij andere betrokkenen mee te nemen.

De opgave centraal

De samenleving is complex en veeleisend, de opgaven zijn groot en hebben veel kanten. Dat stelt andere eisen aan de overheid – en aan publieke leiders.

Dimensies van de context

Het Kompas voor publiek leiderschap – visie op wenselijke leiderschapsrichtingen analyseert en beschrijft de context waarin publieke leiders werken aan die (maatschappelijke) opgaven. De huidige situatie  laat zich omschrijven als een optelsom van de turbulente tijd, de veeleisende samenleving, de complexe overheid en het politiek-ambtelijk samenspel. Deze dimensies zorgen voor druk. In die druk maakt de persoonlijke inbreng van de publieke leider het verschil.

Richtingen voor leiderschapsgedrag

Effectief leiderschapsgedrag kan zich in dit spanningsveld in verschillende richtingen bewegen. Het Kompas beschrijft tien concrete handelingsrichtingen: handel in onzekerheid, bewaak de lange lijnen, geef de overheid gezicht en gevoel, denk en handel inclusief, werk samen en deel leiderschap, creëer een veilige werkomgeving, neem ruimte en geef ruimte, wees open en verantwoord je proactief, heb geen pantser en toon ruggengraat, zet hen die jij leidt in hun kracht en vraag feedback.

Van rijksbrede visie naar publiek leiderschap

Werven en selecteren

De rijksbrede visie op publiek leiderschap is vertaald naar de werving en selectie van publieke leiders door directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst. Zo staat de opgave centraal. De dynamiek van de maatschappelijke context vraagt om leiders die zichtbaar leiderschapsgedrag tonen. De visie biedt handvatten voor dat leiderschapsgedrag in de vorm van wenselijke handelingsrichtingen. Daarnaast is er een vertaling gemaakt naar de rollen, kernwaarden en competenties van een publiek leider. Lees hier meer over deze aspecten van publiek leiderschap in de praktijk.

Leren en ontwikkelen

De rijksbrede visie ligt ook ten grondslag aan het leer- en ontwikkelaanbod van DGABD. Je vindt hierin ook een e-learning over de visie.

Contact

Wil je reageren? Of heb je vragen over dit traject? Mail dan naar Postbus.dgabd@minbzk.nl.