Verantwoording

De visie op publiek leiderschap uit 2016 is tussen 2019 en 2022 verrijkt met nieuwe inzichten – op basis van praktijkonderzoek en wetenschappelijk onderzoek. Dat resulteerde in het Kompas voor publiek leiderschap – visie op wenselijke leiderschapsrichtingen, het wetenschappelijk essay Anders kijken naar publiek leiderschap en rapportages over de literatuurstudie en het empirisch onderzoek.

Interactieve infographic

Onderstaande infographic leidt je stapsgewijs door de ontwikkeling van de rijksbrede visie op publiek leiderschap: de wordingsgeschiedenis, het wetenschappelijk onderzoek, de resultaten.

Ook vind je in de infographic alle onderliggende documenten, van het Kompas voor publiek leiderschap tot de wetenschappelijke documenten die het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) opleverde.