Verantwoording

De rijksbrede visie op publiek leiderschap is gebaseerd op inzichten uit practice-based én evidence-based onderzoek. Alle bronmaterialen bij de rijksbrede visie zijn beschikbaar via een interactieve infographic. Deze openbare bron vind je via onderstaande knop.