Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Marieke Begthel-Spijkerboer MT-lid, tevens plv. directeur DLCE bij IenW

Marieke Begthel-Spijkerboer wordt per 1 juli 2019 benoemd tot MT-lid Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij krijgt tevens de rol van plaatsvervangend directeur DLCE.

Marieke Begthel-Spijkerboer MT-lid, tevens plv. directeur DLCE bij IenW

Marit de Jong hoofd Netwerk Leefomgeving en Wonen bij ILT

Marit de Jong wordt per 1 september 2019 hoofd Netwerk Leefomgeving en Wonen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Marit de Jong hoofd Netwerk Leefomgeving en Wonen bij ILT

Olivier de Bruijne afdelingsmanager Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling van de RVO/projectdirectie Groningen bij EZK

Met ingang van 1 juli 2019 is Olivier de Bruijne gestart als afdelingsmanager Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling bij de projectdirectie Groningen, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Olivier de Bruijne plv. directeur, afdelingsmanager Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling van de RVO/projectdirectie Groningen bij EZK

Christoffer Jonker directeur Kabinet van de Koning

Christoffer Jonker wordt per 1 augustus 2019 benoemd tot directeur van het Kabinet van de Koning. Hij volgt Chris Breedveld op, die dan aantreedt in zijn functie van Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Christoffer Jonker directeur Kabinet van de Koning

ABD Zomerprogramma

Ook dit jaar biedt Bureau ABD een zomerprogramma in de maanden juli en augustus. Er zijn voor alle bijeenkomsten nog enkele plaatsen beschikbaar.

Nieuwe module ABD APP Samenleving in transitie

Op 15 oktober 2019 start de nieuwe module Samenleving in Transitie in het Ambtelijk Professionaliteitsprogramma.

Deze module gaat in op actuele ontwikkelingen in de samenleving.  De welvaart is toegenomen, maar niet overal gelijk verdeeld. De polarisatie over sociaal-culturele waarden lijkt toe te nemen. Wat betekenen maatschappelijke veranderingen voor beleidsontwikkeling en –uitvoering? Na het volgen van de module beschik je over kennis van deze ontwikkelingen. Je repertoire als overheidsmanager wordt verbreed met concrete gereedschappen om vanuit een maatschappelijk perspectief naar beleidsproblemen en –oplossingen te kijken en te handelen.

Module Samenleving in Transitie

Onderzoek onder topambtenaren

Bureau ABD heeft donderdag 4 juli, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, een mail verstuurd aan ABD’ers met het verzoek om mee te werken aan een onderzoek. Hiermee hopen we meer inzicht te krijgen in hoe ABD’ers de verschillende aspecten van hun werk als topambtenaar beleven, waardoor unieke lange-termijn inzichten ontstaan die van belang zijn voor de ABD en voor de wetenschap. Je medewerking wordt dus zeer gewaardeerd!

Logo's RUG en ABD

Vacature inspecteur-generaal Justitie en Veiligheid

Vacature algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming

Vacature directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden bij SZW

Vacature directeur Communicatie bij VWS

Vacature MT-lid Patiënt en Zorgordening bij VWS

Vacature directeur Sociaal Domein bij de gemeente Hilversum

Vacature burgemeester Heerlen

Vacature gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Leeuwarden

Overige bestuurs- en managementvacatures

Bureau ABD selecteert wekelijks interessante bestuurs- en managementvacatures. Bijvoorbeeld bij zorg- en onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Op de website www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl vind je actuele internationale vacatures.